Европейският регион с най-много заети в индустрията е на 300 км от България

Почти половината активно население в него работи в този сектор