Фалит на най-големия британския туроператор ще нанесе значителни щети на българския туризъм

Фалитът на британския туроператор "Томас Кук" е голямо и тежко събитие, което ще нанесе щета и на българския туризъм, тъй като ...