Митата срещу ЕС: Какво ще включват и кои продукти от България ще бъдат обложени?

Тарифите трябва да влязат в сила от 18 октомври