НСИ: Промишленото производство продължава да спада

Строителството и търговията също отчитат спад спрямо юли, но растат на годишна база