Парите на ООН свършват в края на октомври

Държавите членки са платили само 70% от общата сума