Представяне на проучване на тема „Българският тежкотоварен сектор“ – Управление и бизнес

То обхваща пазарно изследване и прогнозна оценка за въздействието на Пакета "Мобилност I" върху тежкотоварния автомобилен бранш у нас.

източник : Банкеръ