Стоки за 38 милиарда лева е изнесла България до август

Експортът нараства с 3,8%, вносът спада с 0,4 на сто