Газовата връзка с Гърция продължава да напредва устремно

България и Гърция официално подписаха споразумение, с което се урежда данъчния режим на междусистемната газова връзка с южните ни съседи за 25 години напред. Потвърждаваното на стабилен данъчен режим за целия период на експлоатация на газопровода IGB е част от финансовия модел на проекта и елемент от окончателния бизнес план. Основните условия на споразумението са одобрени от Министерския съвет на Република България и са потвърдени от гръцките данъчни власти, като предстои ратификация на до

text