Когато има вдъхновение, резултатите са налице – COPIS 2019

Стремежът към промяна е основна движеща еволюционна сила. Този принцип ни доказа бизнес изложението COPIS. От 25 до 27 септември в три от изложбените зали на Интер Експо Център форумът събра представители на печатната индустрия и рекламата от България и чужбина. Нови визии, смели послания и иновативни идеи посрещаха присъстващите през тази година. За първи път се състояха професионални предизвикателства, които събраха специалистите в безпрецедентния за България бизнес формат. Най-мащабното изда

text