Производството на резервни части за автоиндустрията е перспективно – Управление и бизнес

Девет от проектите със сертификат от Министерството на икономиката се осъществяват във високотехнологични производства и услуги, като се отчита увеличение броя на...

източник : Банкеръ

Пространственият план на Черно море търси баланс между икономическите интереси и екологичната защита – Управление и бизнес

Проектът е от значение за целия басейн на Черно море, за гарантиране на връзките между държавите членки на ЕС и страните, които не членуват в съюза.

източник : Банкеръ