Пространственият план на Черно море търси баланс между икономическите интереси и екологичната защита – Управление и бизнес

Проектът е от значение за целия басейн на Черно море, за гарантиране на връзките между държавите членки на ЕС и страните, които не членуват в съюза.

източник : Банкеръ