40-те най-атрактивни компании за студентите, изучаващи бизнес специалности

Част от тях са посочени като предпочитани и в проучване сред българските студенти