Петдесетолевката е най-използваната банкнота – Финансов дневник

За първи път в купюрния строеж на банкнотите в обращение, делът на броя на банкнотите с номинал 50 лв. надвишава този на 20-левовите банкноти.

източник : Банкеръ