България има нужда от повече инвестиции в прехода към кръгова икономика

Имаме нужда от кръгова икономика, основаваща се на логика и ефективност, а не на изкуствено създавани стимули и регулации