Безпартийният Иван Багрянов става премиер на 60-то правителство на България – Управление и бизнес

Осъден е на смърт от т.нар. Народен съд на 1 февруари 1945 година.

източник : Банкеръ