United Group придобива Vivacom

Vivacom осигурява услуги на над 1,8 милиона потребители