Фронтекс търси 700 граничари за външните граници на ЕС

Срокът за кандидатстване е до 16 декември 2019 г.