Оптимизмът набира скорост – Пари и пазари

Цените на корпоративните книжа и на суровините и материалите се повишиха, а тези на държавните книжа се понижиха.

източник : Банкеръ