Защо компаниите се отнасят зле с персонала и клиентите? Пет причини

Анализ на Financial Times: Алчност, конкуренция...