Норман Мейлър е един от пионерите на новата журналистика – Свят

Или изкуството на репортажа с литературни елементи.

източник : Банкеръ