Американският икономист Гери Бекър е Нобелов лауреат през 1992 година – Пари и пазари

Ученият е повлиян от идеите на Милтън Фридман - американски икономист, статистик, известен най-вече с работата си в областта на макроикономиката и своята защита на...

източник : Банкеръ