Търговията в Хонконг продължава да се срива и през октомври

Секторът на туризма отчита спад от почти 50% спрямо същия месец на 2018 г.