Три десетилетия след падането на Берлинската стена България изостава по икономическа либерализация

Лидер е Грузия, а най-бърз темп на позитивни реформи се наблюдава в Румъния, сочат данните на Fraser Institute