Канада назначава почетен консул в Република България

Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриване на консулство на Канада в Република България, ръководено от почетно консулско ...