Американският втечнен газ може да проби в България и Полша. Но Европа остава затворена врата

Въпреки усилията на Вашингтон