България предпоследна в ЕС по болничен престой

Продължителността на болничния престой намалява в повечето членки на ЕС