Признание: София става столица на неврохирургията през 2020 г.

Решението е взето в Дъблин през септември