ЕС дава пари за преход към нисковъглеродна икономика, но не сме готови да се възползваме – Управление и бизнес

България не е готова за трансформация на своите на енергоизточници, смята Петър Витанов.

източник : Банкеръ