Водещ приоритет в управлението става намаляването на регионалните различия – Управление и бизнес

Това е заложено в актуализираната Националната концепция за пространствено развитие

източник : Банкеръ