Нарастват приходите от дейността на малките предприятия в селските райони – Управление и бизнес

Повишава се производителността на труда, но има необходимост от подобряване на пътната инфраструктура в малките населени места.

източник : Банкеръ

България и Гърция ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на туризма – Управление и бизнес

Гърция традиционно е на второ място по брой посещения в България и на второ място след Турция по брой посещения на българите в чужбина.

източник : Банкеръ