Предложение: Доброволци да помагат на полицията при охраната на обществения ред

Доброволци да помагат на полицията при охраната на обществения ред и да отправят устни предупреждения към хора, за които се предполага, че ще ...