Добри Божилов е единственият, преминал от най-ниското до най-високото стъпало в йерархията на БНБ – Общество и политика

Успешното подписване на множество стопански и клирингови спогодби го правят известен като „магьосник на клиринга“.

източник : Банкеръ