Липсата на кадри и инфраструктура спъват австрийските фирми – Управление и бизнес

За поредна година ръководителят на Advantage Austria посочи, че няма промяна в предизвикателствата на пазара.

източник : Банкеръ