Защо лошото изчисляване на БВП води грешна икономическа политика

Обратно на очакванията на мнозина, индикаторът трябва да спре да се използва