6-те най-страшни епидемии в човешката история

От чума загива до 60% от населението на Европа, инфлуенцата отнема над 50 милиона живота