Морякът Александър Селкирк вдъхновява образа на Розинзон Крузо – Свят

Историята му е широко разгласена след като се връща в Англия и тя дава вдъхновение за писателя Даниел Дефо за неговия прочут герой.

източник : Банкеръ