Започват консултации за изменение на Общия устройствен план на община Царево – Управление и бизнес

В община Царево попадат и четири защитени зони, както и няколко вида защитени територии – природен парк „Странджа“, резерватите „Силкосия“ и „Тисовица“, 3 природни...

източник : Банкеръ