МВФ: България се нуждае от сериозни структурни реформи

Разликата спрямо високите нива на доходи в останалите страни от ЕС остава голяма, посочват от институцията