Цифровите валути на централните банки и вълшебниците – Позиции

Как дигиталните пари на централните банки могат да променят функционирането на монетарните системи

източник : Банкеръ