Стокообменът между България и Армения е с огромен потенциал, подчерта Борисов – Общество и политика

Премиерът посочи, че за периода януари-юни 2019 г. стокообменът между двете страни възлиза на 19,576 млн. долара.

източник : Банкеръ