Липсата на кадри в здравеопазването не е проблем само в България

В страната ни има добре работещи държавни, общински и частни болници