Няма опасност от водна криза на територията на област Русе – Управление и бизнес

Изводите от количествения анализ и ежемесечните измервания показват, че използваният воден дебит варира между 32% и 62% от разрешеното количество, като за изминалата...

източник : Банкеръ