Осем изненадващи неща, които са знак, че може да бъдете предприемач

Да продават идеи и да мотивират хората около тях са едни от белезите