КПКОНПИ е внесла искане за отнемане на имоти за над 12 млн. лева

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е внесла искове за отнемане на имоти за повече от 12,5 ...