Висок ръст на туристите и приходите през януари – Управление и бизнес

Предпочитани за посещение са били градовете Благоевград, Смолян, София област и София град, и Пловдив.

източник : Банкеръ