България забранява износа на предпазни медицински средства и дезинфектанти

За да се предотврати евентуален недостиг на предпазни средства