„Арсенал“ освобождава 2000 служители от края на април

В средата на март заводът на компанията в Казанлък спря работа