Търговците във Великобритания очакват най-големия спад в търсенето от 2009 г. насам

Автомобилният сектор ще бъде един от най-сериозно засегнатите