За над 92% от немските фирми у нас Covid-19 оказва влияние върху бизнеса им – Управление и бизнес

Една трета от фирмите отговарят, че са готови да разработят и формулират конкретни мерки за справяне със ситуацията и да ги предоставят на компетентмите органи.

източник : Банкеръ