Даренията за COVID-19 – само за борба с вируса и по волята на дарителя

МС определи как ще се разпределят защитните средства